موارد مهم برای بیماران قلبی مبتلا به ویروس کرونا

 دکتر آرش هاشمی
 
بیماران قلبی عروقی  ویروس کرونا  

برای بیماران قلبی که به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و نیاز به داروی لوپیناویر / ریتوناویر کالترا در درمان كوويد-١٩ دارند رعایت نکات زیر ضروری هست:

مانيتورينگ قلبی

انجام ECG قبل از شروع دارو و سپس در روز پنجم و دهم درمان

چک تروپونين يک روز درميان

در صورت طولانی شدن فاصله QT و PR، يا بروز برادی كاردی بايستی كاهش دوز و يا قطع دارو در نظر گرفته شود

پرهيز از تجويز همزمان داروهای با عارضه QT-prolongation نظير لووفلوكساسين، موكسی فلوكساسين، ماكروليدها، متوكلوپراميد، اوندانسترون، آزول‌ها، هالوپريدول، سيتالوپرام، متادون و …

مانيتورينگ الكتروليت‌ها و حفظ سطح پتاسيم بالاتر از ٤ و سطح منيزيم بالاتر از ٣

بايد توجه داشت كه سطح سرمی منيزيم گويای منيزيم داخل سلولی نبوده و در بيماران بدحال بستری در بخش مراقبت های ويژه جهت كنترل ضربان قلب (حفظ HR<90) و آريتمی ميتوان از انفوزيون ۲۴ ساعته منيزيم سولفات (با دوز ۶ تا ١٠ گرم در بيماران با عملكرد كليوی نرمال) بهره برد.

مانيتورينگ سلول‌های خونی

چك CBC قبل از شروع درمان و سپس يك روز درميان

در صورت بروز پيشرونده سركوب مغز استخوان (نوتروپنی و ترومبوسيتوپنی) قطع دارو در نظر گرفته شود. (كانت نوتروفيل كمتر از ۱۵۰۰ و يا افت پلاكت به زير ١٠٠ هزار)

مانتيورينگ قند خون

چك قندخون (بیمار مستعد هایپرگلایسمی می‌باشد)

مانيتورينگ کبدی

مانتيورينگ ترانس آمینازهای کبدی

در صورت وجود بیماری‌های کبدی زمینه‌ای (سیروز، هپاتیت B و C)، تواتر مانیتورینگ در فواصل کمتر انجام شود

مانیتورینگ کلیوی

در صورت تجویز فرمولاسیون oral-solution: چک BUN و کراتینین روز در میان (با توجه به محتوای بالای پروپیلن گلایکول)

تجویز

مصرف همراه غذا (افزایش جذب، کاهش عوارض گوارشی) – قرص نباید شکسته یا خرد شود و در بیماران با گاواژ، از فرمولاسیون oral solution استفاده شود.

تداخلات شایع با داروهایی که به صورت شایع در بیماران آی سی یو استفاده می‌شود:

ترکیبات آنتی باکتریال: ریفامپین (کاهش غلظت کالترا)، مترونیدازول (واکنش دیسولفیرام)

آنتی آریتمی (آمیودارون، دیلتیازم و…): افزایش غلظت داروی آنتی آریتمی

متادون: کاهش غلظت متادون و ریسک withdrawal

، ،

 مطالب دیگر