کلینیک قلب و عروق دکتر هاشمی

دکتر محمدجعفر هاشمی
دکتر آرش هاشمی

نوبت‌دهی آنلاین

پزشکان مرکز

کلینیک تخصصی قلب و عروق

دکتر محمدجعفر هاشمی

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر آرش هاشمی

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

جدیدترین مطالب

بلاگ آموزشی کلینیک دکتر هاشمی

درباره پزشکان مرکز

دکتر محمدجعفر هاشمی

متولد ۱۳۲۹

متخصص قلب و عروق

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی از دانشگاه ایران مرکز قلب‌ شهید رجایی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر آرش هاشمی

متولد ۱۳۶۲

متخصص قلب و عروق

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی از دانشگاه ایران مرکز قلب‌ شهید رجایی

رزرو نوبت اینترنتی

جهت رزرو نوبت اینترنتی کلینیک قلب و عروق دکتر هاشمی کلیک کنید

رزرو نوبت