پزشکان مرکز

کلینیک تخصصی قلب و عروق

دکتر محمدجعفر هاشمی

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر آرش هاشمی

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

جدیدترین مطالب

بلاگ آموزشی کلینیک دکتر هاشمی

درباره پزشکان مرکز

رزرو نوبت اینترنتی

جهت رزرو نوبت اینترنتی کلینیک قلب و عروق دکتر هاشمی کلیک کنید

رزرو نوبت