• لطفا دقت کنید که فقط اطلاعات شخص بیمار در فرم وارد شود.
  • تنها در صورت پرداخت موفق ویزیت نوبت شما ثبت خواهد شد.
  • هزینه ویزیت فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی طبق مصوبه وزرات بهداشت در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۷۲۰۰۰ تومان می باشد.
  • جهت اخذ نوبت می‌توانید با شماره 09022005225 تماس بگیرید.
  • مشاهده تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۲
  • در صورت عدم حضور در نوبت رزرو شده، نوبت شما لغو شده و وجه مسترد نخواهد شد.