• لطفا دقت کنید که فقط اطلاعات شخص بیمار در فرم وارد شود.
  • تنها در صورت پرداخت موفق ویزیت نوبت شما ثبت خواهد شد.
  • هزینه ویزیت فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی طبق مصوبه وزرات بهداشت در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۰۱۴۰۰ تومان می باشد.
  • جهت اخذ نوبت می‌توانید با شماره 09022005225 تماس بگیرید.
  • مشاهده تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۰